Familie Curvers | Schutterij St. Anna Santfort
53
page-template-default,page,page-id-53,page-child,parent-pageid-13,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
 

Schutterij St. Anna Santfort

Santfort is een buurtschap dat geografisch gezien te vinden is ten noord-westen van het dorp Ittervoort. Schutterij St Anna is daar opgericht op 19 augustus 1889 door een aantal schutters dat zich heeft afgescheiden van schutterij St Margaretha, de schutterij van Ittervoort, naar men zegt door gestook van een kastelein [1]. De naam is ontleend aan een veldkapel in het buurtschap, gewijd aan de Heilige Anna [2].

Er is weinig bekend over de vroege jaren van de schutterij. De eerste voorzitter was P. Rutten [3]. Tot de mede oprichters behoorden ook Jan Meeuwissen, Adolf Kusters (Dikke Dölf), Jan Stakenborg en Jozef Meeuwissen. Het schutterslokaal bevindt zich in een uitspanning langs de huidige Napoleonsweg, tegenover restaurant de Carrefour, ook wel bekend als “bie Gabel”. Na de Tweede Wereldoorlog verhuist de schietboom en het schutterslokaal naar café Jagerslust (tegenwoordig nachtclub, annex sauna) aan de Santforterstraat en als daar de schietboom moet verdwijnen vanwege de aanleg van de A2 wordt deze in 1966 verplaatst naar de Schillerstraat [4].

Het koningschieten vindt in oorsprong plaats op de zondag na de patroonsdag (de katholieke kerk viert de Heilige St Anna op 26 juli). Er is een druk concoursbezoek in de periode april tot oktober. Het zgn. teren vindt plaats in de winter in de vorm van een maaltijd aansluitend aan een verplichte Heilige Mis [5]. In 1936 kent de schutterij 48 leden. Er zij twee keizers [6] bekend. Jacob Langers in 1907 en Chris Cuypers in 1925 [7].

Naast schietwedstrijden organiseert de schutterij ook toneelvoorstellingen voor de gemeenschap en de omliggende plaatsen om daarmee de kas te spekken.

In 1913 wordt een moderne buks gekocht en dat levert al in 1914 een eerste succes. In dat jaar wordt in Wessem het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS)[8] gewonnen. Het winnende drietal bestaat uit Jac. Van Montfort, Gerard Vries en Harrie Walschot. Door het uitbreken van de Eerste Wereld oorlog kan de organisatie van het OLS eerst in 1919 plaats vinden. Dat er goede schutters bij de schutterij zitten blijkt eens te meer in 1939 als wederom het OLS word gewonnen, dit maal in Tegelen.

Het winnende zestal van het OLS 1939 in Tegelen. Derde van links is Leonardus Curvers. De zevende persoon op de foto, geheel rechts, is de zgn Buksemeester.

 

Het winnende zestal bestaat uit Adolf Lamerigts, Jean Lamerigts, Dominicus Parren, Matieu Swagten, Peter Cuypers en Leo Curvers. Ook nu moet de organisatie van het OLS uitgesteld worden. Nu vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1947 vindt het eerst volgende OLS plaats. Door deze twee gebeurtenissen komt al snel het gezegde in zwang: “Es Sampert den aoje Limburger hoealtj, den kumptjer oorlog” (Als Santfort het Oud Limburgs Schuttersfeest wint dan komt er oorlog).

De oudste platen van het koningszilver dateren uit 1890 en 1891. Er zijn twee platen van de keizers Jacob Langers 1907 en Christiaan Cuypers 1925. De namen van de OLS winnaars van 1939 worden vereeuwigd op een zilveren plaat en Leonardus Curvers schenkt een plaat bij gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van de schutterij.

Naar men beweerd hebben het koningszilver en het vaandel de Tweede Wereldoorlog overleeft onder de kamervloer van de voorzitter.

Sinds circa 1970 is het korps niet meer actief. In 1978 wordt het schutterszilver in bruikleen afgestaan aan het Limburgs Schutterijmuseum.

Leo (Leonardus) Curvers (VIIIi) is een drijvende kracht achter de schutterij. Dertig jaar is hij commandant, 22 jaar bestuurslid en 20 jaar maakte hij deel uit van het eerste zestal. Met hem zijn ook zijn zonen Henricus (Harie) Johannes (Sjeng) en Wilhelmus (Wiel) lid van de schutterij. Uit het gezin van Harie Curvers zijn in latere jaren een tweetal zonen lid van St Anna. Ook Mathijs Curvers (broer van Leonardus Curvers) is enige tijd lid geweest alsmede Frens Curvers, zoon van Curvers Sjang (eveneens broer van Leonardus Curvers).

Uit de notulen van schutterij een gedeelte van het jaarverslag 1969:

”…10 augustus. Koningschieten. Acht jeugdige leden streden om het jeugdkampioenschap en na een gezellige kamp werd Wim Cuypers met drie goede treffers de nieuwe jeugdkoning.

Daarna traden 22 leden aan om te dingen naar de begeerde koningstitel 1969-1970. Na 16 schoten waren er nog maar twee kanshebbers, te weten oud koning Ton Meysters en Harie Curvers. Na een spannende en sportief gestreden strijd wist tenslotte, na 45 schoten, Harie Curvers als overwinnaar te triomferen. Beide nieuwe koningen werden door de waarnemende voorzitter P. Inden Kleef toegesproken en met bloemen gehuldigd. De fanfare Concordia was gaarne naar Santfort gekomen om luister bij te zetten aan dit traditioneel gebeuren en bracht een muzikale hulde. Bij monde van de voorzitter, Dhr Henckens, werden de beide majesteiten gefeliciteerd met hun prestatie. In de E-9 bar werden nog een paar gezellige uren doorgebracht…”

Bovenstaande foto werd genomen “bie café Gabel” aan de Rijksweg 325 (nu Napoleonsweg) te Santfort tegenover het huidige restaurant de Carrefour. Waarschijnlijk rond 1920.

Van links naar rechts: Piet de Renet (tamboer), Leo Curvers met sabel (commandant), M. Swachten (van achter het kanaal), schuin daarachter Minus Parren, Jan Meuwissen, A. Lamerigts (met vaandelstok), schuin daarachter Th. Custers (alias Dikke Dölf), P. Lamerigts (met buks), daarachter nauwelijks zichtbaar Lena Lamerigts, Jacob Lamerigts, Joep Ramaekers, daarachter Peter Cuypers (met gewone hoed), Chris de Renet (van Bufkeshof), ernaast J. Jacobs junior, daarachter G. Lamerigts met ernaast, met gewone pet J. Jacobs senior (alias Kuijes), A. Craemers met tamboer-maitrestok en helemaal rechts Jos Parren (vanachter het kanaal). (met dank aan Ton Meisters)

 

We kregen een mooie foto toegemaild van Peter van Rijdt. 

De foto is gemaakt in de schuttersweide van een schuttersfeest in Monfort. De restanten van de kasteel ruine zijn achter de bomen nog goed zichtbaar. Mogelijk is de foto gemaakt tijdens het OLS dat in 1926 in Montfort werd gehouden. Op de foto zien we zittend op een stoel in het midden van de foto Leonardus Curvers, links op de grond liggen de gebroeders P. en A. Lamerigts. Rechts liggen nog drie schutters. De middelste is Joep Ramakers. We houden ons aanbevolen voor de ander namen!

 

 


[1] Jolles J.A: De Schuttersgilden en Schutterijen van Limburg in PSHAL jaarboek 1936 blz 98.

[2] Krantenartikel tgv het zestig jarig bestaan van de schutterij in 1959.

[3] Krantenartikel De Limburgse Koerier, 5 juli 1947.

[4] Roost P. en Timmermans J.: 1499-1999 Schutterij St Margaretha Ittervoort, Grepen uit een 500 jarig verleden, blz. 78.

[5] Jolles J.A: De Schuttersgilden en Schutterijen van Limburg in PSHAL jaarboek 1936 blz 98.

[6] De keizerstitel mag men voeren als men drie maal achterelkaar schutterskoning wordt.

[7] 75 jaar schuttersbond Eendracht maakt macht te Weert, 1971, blz 54.

[8] Het Oud Limburgs Schuttersfeest, kortweg OLS, is een jaarlijks terugkomend schuttersfestijn met deelnemende schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg en een enkele schutterij uit Nederlands Brabant. De winnende schutterij mag het OLS in het volgende jaar organiseren. Het winnen van een OLS wordt gezien als het hoogst haalbare voor een schutterij. Tegenwoordig nemen jaarlijks meer dan 140 schutterijen deel aan het OLS.