Familie Curvers | Cornelius Curvers 1744-1827
145
page-template-default,page,page-id-145,page-child,parent-pageid-11,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
 

Cornelius Curvers 1744-1827

Cornelius Curvers 1744-1827 (IVd) (zoon van Stephanus Curvers (III) en Jacomina Ketelers), gedoopt te Neeritter op 29 januari 1744, ackerman, overleden te Neeritter op 23 december 1827. Trouwt te Neeritter op 10 oktober 1771 met Catharina Verheyden (van der Heyden),( – 11 juni 1781). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Op 9 mei 1772 koopt Cornelius het kindsdeel in een huis van zijn schoonzus Marie Verheijden (gehuwd met Christiaen Reijven) voor een bedrag van 180 gulden [1], de verkoper voor ⅓ derde toebehorende. Het betreft een huis en hof met ap- en dependentiën, gelegen op de Nieuwstraet. Nagelaten door Michael Verheijden, zijn schoonvader.

Na het overlijden van Catharina trouwt Cornelius op 20 januari 1782 te Neeritter met Elisabeth Karfs (Kerres) ( – 19 maart 1790). Uit dit huwelijk geen kinderen.

Op 2 juli 1782 verkrijgt Cornelius het eigendom van 90 roeden land in ‘de Deurenkoop’ [2] ter waarde van 135 gulden. Uit andere aktes blijkt dat Cornelis ook stukken land heeft aan de Cruisstraat en de Loekstraat.

In 1783 komen we een ietwat vreemde akte tegen. Wederom een transactie tussen Maria Verheijden gehuwd met Christiaen Reijven en Cornelius Curvers, nu met zijn tweede vrouw Elisabeth Kerres. Cornelius verkrijgt op de 28 april van dat jaar ‘..de helft van een klein huis en moeshof op de Nieuwstraet. Palende: Joannes Verstappen, uitschietend op de moeshof van Joannes Brouwers en de moeshof van Willem Gielen en de uitvaart op de straat..’ voor een bedrag van 51½ gulden [3]. Duidelijk is er sprake van een half woonhuis. In 1772 is er sprake van een derde aandeel. Een kleine rekenoefening op basis van de koopsommen leert dat slechts surplus tussen een derde aandeel en een half aandeel afgerekend wordt. Mogelijk dat dit surplus door vererving in eigendom van Maria Verheijden is gekomen en alsnog is doorverkocht aan Cornelius Curvers. Nader onderzoek zal dit nog moeten bevestigen.

Op 26 november 1788 verkoopt Cornelius zijn aandeel ‘…in het ouderlijk huis, moeshof en aangelegen plaats aan de Nieuwstraet. Palende: de weduwe Peter Grispen huizinge, de weduwe Jacob Veugen huis, de wal en de Nieuwstraet’  aan zijn broer Henricus (IVc) voor een prijs van 155 gulden en 15 stuivers [4].

Cornelius trouwt, na het overlijden van Elisabeth een derde maal op 8 februari 1791 te Neeritter met Anna Maria Theulen (Teulen) (1753 – 14 juni 1841).

Uit dit huwelijk worden 2 zonen geboren.

 


[1] RAL ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 45, deel 703.

[2] RAL ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 46, deel 120.

[3] RAL ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 46, deel 122.

[4] RAL ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 46, deel 198.