Familie Curvers | Stephanus Curvers
125
page-template-default,page,page-id-125,page-child,parent-pageid-11,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
 

Stephanus Curvers

Stephanus Curvers (I)

Trouwt te Neeritter op 24 februari 1666 met Catharina in Ghen Har [1]. (ookwel Lijn of Catlin ingen Har)

Steven Curvers (Corvers) wordt de eerste maal genoemd in de marge van een akte van 2 mei 1665 [2]. In deze akte wordt door de kinderen van Pouls in ghen Har een huis aan de Boschstraat in Neeritter verkocht aan Jacob Karis. In de marge wordt op 12 januari 1668 aangetekend dat Heijn Hennissen en Steven Corvers (zwagers) verklaren dat de koper het laatste deel van kooppenningen, zijnde 200 gulden, heeft betaald. De vrouw van Steven wordt hier aangeduid als Lijn inghen Har.

Op 16 juni 1667 [3] verwerft Steven Curvers het kindsdeel in een goed aan de Nieuwstraat in Neeritter van zijn schoonzus Trijn in ghen Har, gehuwd met Heijn Hennissen, voor de prijs van 4 gulden Brabants. Het goed is gelegen in den Ruijter, palende Herman Nijssen en Heijn Gielen en uitschietende op de dorpswal [4].

Steven Curvers krijgt het goed geheel in eigendom als zijn zwager Willem Leissen van Esweiler, in het land van Gulich, als man van Jenneken in gen Har hem op 20 november 1668 ‘..een huisplaats genaamd den Ruijter..’ schenkt ‘..enkel voor een rijksdaalder, tot een lijfken voor de vrouw van de schenker’ [5].

Heijn Hennissen, man van Trijn ingen Har, en Steven Curvers, man van Catlin ingen Har verkopen op 30 juni 1671 [6] mede voor de nagelaten kinderen van overleden Willem Leijssen en Jehen (Jenneken) ingen Har, drie vrechten grond ‘in den Har’ aan Jan Versiers. Palende: Leonaert Cloeten, de gemeen heide en Heucken veld, uitschietend op Thijs Schoucken erve’. De koopsom bedraagt 46 rijksdalers. Godshelder [7]: 1 blauwmuyser.

<< terug

 


[1] Wordt ookwel ‘in de Harre’ geschreven. Deze naamgeving komt zeer waarschijnlijk van de Haarbaempt of de Harre baempt; een gebied langs de weg van Neeritter naar de Manestraat. Deze weg wordt later ook wel Harreweg genoemd. Later verbasterd tot de huidige Haardstraat.

[2] Rijksarchief Limburg (RAL), Archief Schepenbank Neeritter (ASN), protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 43, volgnummer 320.

[3] RAL, ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 43, volgnummer 360.

[4] Voor dat de Fransen het kadaster invoeren is het heel gebruikelijk om een pand of perceel te duiden door de belendende eigenaren te benoemen, de weg te noemen waar een goed aan ligt dan wel een lokale gangbare aanduiding, zoals hier “in den Ruijter”. Uit andere stukken blijkt dat in den Ruijter ligt aan de toenmalige Nieuwstraat; de huidige Lambertusstraat. De dorpswal is in die tijd een fysieke bescherming rond het dorp.

[5] Rijksarchief Hasselt (RAH), Archief Notariaat G. Claessens Maaseik, mircofilm 1462273, item 6, 20 november 1668, folio 181.

[6] RAL, ASN, protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, inventarisnr. 43, volgnummer 443.

[7] Godsgeld, Godshelder of Godspenning is een bijdrage ten behoeve van de armenkas.